Cangxian Xinxing Plastic Co.,Ltd.
Location
  • 2H, 2G25
Categories
  • Equipment & Packaging
  • Contact person: ren hao wei
  • Email: 651810344@qq.com
  • Tel: 13832797648
  • Fax: 0317-4909666