Lian Yungang Jindun Agrochemical Co.,Ltd.
Location
  • 1H, 1.0E+21
Categories
  • Type-Technical
  • Website: http://www.jindun.com
  • Contact person: jiang ke
  • Email: jiangke.julia@163.com
  • Tel: 13801904553
  • Fax: 0518-83691259